GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİİÇİN 30 BİN HİBEYEYÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İlçe Müdürlüğümüz tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi amacıyla Genç Çiftçi projelerine verilecek olan 30 bin TL hibe desteği konulu bilgilendirmetoplantısı15.04.2016 tarihinde Hani Kültür Merkezi Toplantı Salonundadüzenlendi.

ToplantıyaİlçeMüdürüAbdülaziz ALİOĞLUTeknik personel Ziraat Mühendisi Mehmet PASİN VE Şeniz ENGİN,26 Mahalle Muhtarı, 48 GençErkek - bayançiftçilerimiz katıl.

Toplantının açılışında konuşan ilçe MüdürüALİOĞLU"Bu projeler kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi vearomatikbitki üretimine yönelik projeleri kapsamaktadır.Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.Amacımızıntarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor." dedi.

Konuşmanın ardından; hangi konularda destek verildiği, desteklemelere kimlerin başvurabileceği, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, başvuru sırasındaistenilen belgeleriv.b. bilgilervemüracaatlariçinİlçeGıda veTarım HayvancılıkMüdürlüğüne13-04-2016 \12-05-2016tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.