-İLAN-
T.C.

HANİ KAYMAKAMLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 54338618-529-E.361 02/03/2016

Konu : 2911 Sayılı Kanun ( Yol Güzergâhlarının Belirlenmesi)

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

HANİ

İlgi : a) İlçe Emniyet Amirliği'nin 05.02.2016 tarih ve 40 sayılı yazısı.

b) Hani Belediye Başkanlığı'nın 05.02.2016 tarih ve199 sayılı yazısı.

c) Eğitimciler Birliği Sendikası'nın 04.02.2016 tarih ve 1 sayılı yazısı.

2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun'un 6. Maddesi gereğince,

İlçemiz sınırları içinde açık yer toplantısı yapılacak mahalleler, gösteri yürüyüşü yapılacak

güzergah, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yerleri, afiş ve pankart

asılacak yerlerin tespitinin yapılması ile ilgili olarak kurum görüşlerinin bildirilmesi

istenmiştir.

Bu bağlamda yapılan çalışmalar neticesinde?

1. Açık yer toplantılarının? İlçemiz Merkez Mahallesi Salih Beg Caddesinin başlangıç

noktasında yer alan 'Merkez Park Çevresi' ya da Hani Merkez Mahallesi Dicle Yolu

Üzerinde bulunan 'Toprak Futbol Sahasında' yapılmasının uygun olduğu,

Merkez

Park Çevresinde yapılacak olan açık yer toplantıları için? Yürüyüşü geçmek

üzere toplantı yeri Hani Merkez Mahallesi Merkez Park Çevresi, gösteri yürüyüş yapacak

grupların Salih Beg Caddesi, Hükümet Caddesi ve Ferikoğlu Caddesine takip eden

güzergahın kullanılması Ferikoğlu Caddesine Ulaşmalarından sonra bahse konu olan

yürüyüşü sonlandırmaları,

2Afiş

ve Pankart asılacak yerler? Salih Beg Caddesi, İlkokul Caddesi, Dicle Caddesi,

Gürbüz Mahallesi Vatan Caddesi, Yeşilyurt Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Toros Caddesi,

Çamlıca Caddesi, Sağlık Caddesi, Kuyular Mahallesi Lalebey Caddesi uygun görülmüş

olup, Makamınızca da uygun görülmesi halinde?

Olurlarınıza arz ederim.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.